VI ERBJUDER I BOENDET

OM OSS

* CLC Care AB bedriver stöd & motivationsboende för vuxna individer och par 21-65 år
* Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och tar emot personer från hela landet
* Vi riktar oss till individer med missbruk och /eller psykosocial problematik
* Vi erbjuder hela kedjan från kollektivboende till utslusslägenhet med tätt stöd hela vägen

* Samordnad planering med beronde mottagning och annan sjukvård
* Personal dygnet runt
* Kartläggning av behov och mål under placeringen med gemensam       planering av stödinsatser
* MI, KASAM, NLP och ADL träning
* Stöd i att hitta samt bibehålla daglig sysselsättning
* Individanpassat arbete utifrån brukarens behov
* Kontaktperson för att säkert kuna upprätthålla och
   följa vårdplanering

* Drogfritt boende i harmonisk miljö
* Dokumenterade UP och utandingsprov
* Aktiviteter
* Träning och kostrådgivning från basmedicinutbildad personal
* Delaktighet idagliga och schemalagda sysslor som städning, inhandling, matlagning och trädgård